Hátrányos helyzetű munkavállalók kompetenciafejlesztése

Célja a programban résztvevő hátrányos helyzetű (megváltozott munkaképességű vagy egyéb megkülönböztetett okból munkanélküli) emberek sikeres tranzitálása, lehetőleg a környezetbarát technológiák területére. Ehhez biztosítja programunk a szükséges alapképzést, vállalkozási ismereteket és a célkitűzésekhez illeszkedő szakmai gyakorlatot. Koncepciónk szerint a program a társadalmi esélyegyenlőségre és a helyi gazdaság élénkülésére gyakorolt jótékony hatása mellett modern ismeretekkel és gyakorlati tudással látja el a résztvevőket a fenntartható fejlődés területén.

 • Hátrányos helyzetű munkavállalók kompetenciafejlesztése – 960 óra
 • 100% GARANCIA a képzésre – ha nem tetszik nem kell kifizetni.

Érdekel a képzés!
1

Megszerezhető kompetenciák

A személyiség fejlődésének ismerete, a szocializációs folyamat és a személyes életút összefüggéseinek megismerése. .
A résztvevők öndiagnózisuk (milyen vagyok), személyes vágyaik (milyen szeretnék lenni) megfogalmazásával és rendszerezésével fejlesztik önelemzéssel és önismerettel összefüggő kompetenciáikat.
A felelősségteljes munkavégzéssel összefüggő kompetenciáik fejlődnek (mi inspirál, mi motivál, a felelősségvállalás területei a munkahelyen).
Fejlődik a résztvevők érzelmi és az érzelmek által kiváltott viselkedésének szabályozása.

 • Munkahelyi kommunikáció területei, a közvetlen és a közvetett kommunikáció jelentősége
 • Az előítéletek hatása a kommunikációs folyamat során
 • Saját kommunikációs stílus megválasztása és az eredményesség összefüggései
 • A résztvevő képes legyen mindennapi munkája és magánélete során a konfliktushelyzetek felismerésére.
 • Stresszorok azonosításának, stresszhelyzetek felismerésének képessége, a résztvevők képesek legyenek felismerni a stressz tüneteit, önismeret, relaxációs képesség, önkontrol.
 • A munkahelyi légkör szerepének és jelentőségének megismerése, egyéni felelősségvállalás a munkahelyi légkör alakításában.
 • A résztvevő képessé válik csoportbéli szerepének meghatározására, s mások szerepeinek beazonosítására.
 • A résztvevő saját élmény szerzésén keresztül képessé válik alapvető csoportdinamikai folyamatok egyszerű megfigyelésére.
 • Saját társas támogatási igényük megfogalmazása, valamint a munkahelyükön tapasztalt társas támogatási rendszer vizsgálata
 • Munkahelyi kiégés fizikai tüneteinek felismerése, kezelési módja
 • Lelki egészségvédelem megismerése – önsegítő technikák alkalmazása
 • Általános egészségi állapotára ártalmas körülmények felismerésére és segítő erőforrások elérésére
 • A társadalmi reintegráció lehetőségeinek és akadályainak megismerése, egyéni beilleszkedési terv készítésének elsajátítása.
 • Társadalmi felelősségvállalás és közéleti aktivitás keretei. Általános ügyintézés képessége.
 • Munkahelykeresés lépéseinek ismerete
 • Diszkrimináció (pozitív és negatív) felismerése – kezelési lehetőségei

2

Modulok

Az engedélyezett program 48 órás modulokból áll:

 1. A személyiség kialakulás, fejlődése
 2. Önismeret, öndefiníció, önértékelés
 3. Érzelmek és viselkedés szabályozása
 4. A kommunikáció
 5. A konfliktus
 6. A stressz
 7. A krízis
 8. A munkahelyi légkör
 9. A csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályai
 10. Társas támogatás keresése
 11. A munkahelyi kiégés kérdései
 12. Mentálhigiéné lelki egészségvédelem
 13. Egészséges életvitel
 14. Társadalmi reintegráció
 15. Önálló gondolkodás, szabad akarat
 16. Szociális és jóléti ellátások
 17. Munkahelykeresés módjai
 18. Esélyegyenlőség kérdései
 19. Tanulás, képzés, önfejlesztés
 20. Szabad asszociációs foglalkozások

3

Certifikáció

 • Tanúsítvány
 • Engedélyszám: E-000067/2013/D005

Bezárás