Általános angol/orosz/német nyelvi képzés

Rektor Oktatóközpont Kft. 2007 – óta foglalkozik felnőttképzéssel, az akkreditált/engedélyezett képzéseink portfóliója az évek során az igényeknek megfelelően nőtt. Ennek következtében került engedélyeztetésre a nyelvi palettánk, amelyet elsősorban céges ügyfeleink számára ajánlunk.

 • Általános angol nyelvi képzés – 1020 órás
 • Általános német nyelvi képzés – 1020 órás
 • Általános orosz nyelvi képzés – 1020 órás

Tájékoztatót kérek!
1

Megszerezhető kompetenciák

 1. Lexikális kompetencia: A nyelv szókincsének ismerete és a szókincs alkalmazásának képessége.
 2. Grammatikai kompetencia: Az nyelv grammatikai forrásainak ismerete és azok használatának képessége.
 3. Szemantikai kompetencia: Birtokában a képzésben résztvevő tudatosan képes a jelentést hordozó nyelvi eszközök koherens alkalmazására.
 4. Fonológiai kompetencia: Magában foglalja az alábbiak ismeretét, valamint érzékelésük és használatuk készségét.
 5. Helyesírási kompetencia: Az írott szövegeket alkotó szimbólumok ismerete, valamint ezek felismerés és használatának a képessége.
 6. Ortoépikai (helyes kiejtési) kompetencia: Egy előkészített szöveg hangos felolvasásnak képessége és olyan szavakat szóban használni, amelyekkel először írott formában találkoznak képesnek kell lenniük a helyes kiejtésre az írott forma alapján.
 7. Szociolingvisztikai kompetencia.: Körébe azok a képességek és ismeretek tartoznak, amelyek a nyelvhasználat társadalmi dimenziójának kezeléséhez szükségesek.
 8. Kommunikációs és interakciós kompetencia: A képzésben résztvevő a célnyelv megfelelő szintű elsajátítását követően képes folyékonyan és helyesen beszélgetni akár mindennapi szituációkról, akár szakmai kérdésekről is.

2

Modulok

Általános angol nyelvi képzés – 1020 órás
Általános német nyelvi képzés – 1020 órás
Általános orosz nyelvi képzés – 1020 órás

 1. A1 - 1 szint - 60 óra
 2. A1 - 2 szint - 60 óra
 3. A2 - 1 szint - 60 óra
 4. A2 - 2 szint - 60 óra
 5. B1 - 1 szint - 60 óra
 6. B1 - 2 szint - 60 óra
 7. B2 - 1 szint - 60 óra
 8. B2 - 2 szint - 60 óra
 9. B2 - 3 szint - 60 óra
 10. B2 - 4 szint - 60 óra
 11. C1 - 1 szint - 60 óra
 12. C1 - 2 szint - 60 óra
 13. C1 - 3 szint - 60 óra
 14. C1 - 4 szint - 60 óra
 15. C2 - 1 szint - 60 óra
 16. C2 - 2 szint - 60 óra
 17. C2 - 3 szint - 60 óra

3

Certifikáció

“C” típusú képzési kör – nyelvi képzések

 • Általános angol nyelvi képzés: E-000067/2013/C001
 • Általános német nyelvi képzés: E-000067/2013/C002
 • Általános orosz nyelvi képzés: E-000067/2013/C003

Bezárás